Portal de transparència

Portal de transparència

Portal de transparència

  Descàrrega

Finalitats i política de qualitat

Finalitats de l'associació

  Descàrrega

Política de qualitat

  Descàrrega

Composició organs de govern i equip directiu

Assemblea general

  Descàrrega

Junta directiva

  Descàrrega

Junta directiva i equip directiu 2022

  Descàrrega

Organigrama funcional

  Descàrrega

Estatuts i reglament de règim intern

Reglament de règim intern

  Descàrrega

Col·lectiu de persones ateses

Estats financers i memòria financera

Auditoria 2018

  Descàrrega

Auditoria 2019

  Descàrrega

Auditoria 2020

  Descàrrega

Auditoria 2021

  Descàrrega

Programa anual d'activitats

Plà activitats 2019

  Descàrrega

Plà activitats 2020

  Descàrrega

Plà activitats 2021

  Descàrrega

Plà activitats 2022

  Descàrrega

Memòries Anuals

Memòria anual 2018

  Descàrrega

Memòria anual 2019

  Descàrrega

Memòria anual 2020

  Descàrrega

Memòria anual 2021

  Descàrrega