Qualitat

Aposta per la qualitat. Aposta per les les persones.

La Residència Geriàtrica Sant Domènec en el seu compormís constant d’oferir als seus residents i familiars un nivell excel·lent en els serveis que ofereix, va apostar de manera ferma per la implantació al 2011 d’un sistema de gestió de qualitat basat en les normes ISO9001 i UNE 158101, aquesta última específica pel sector residencial. Ambdues han sigut recentment renovades per AENOR .

 

Marquesina

aenor001
aenor002

L’essència del nostre sistema queda definida en la següent POLITICA DE QUALITAT:

La Missió de la Residència Geriàtrica Sant Domènec és aconseguir el benestar integral: físic, psíquic, social i espiritual del resident, respectant, defenent i protegint els seus drets, intimitat i privacitat.

La Visió de la nostra organització és la d’ésser un centre de referència a Catalunya.

Els nostres Valors són:

 • Oferir un hàbitat segur, accessible i adaptat a les necessitats funcionals de les persones usuàries en un ambient confortable.
 • Millorar la qualitat de vida, el benestar subjectiu i la satisfacció dels nostres residents amb el propi procés de necessitat de suports, afavorint l’autoestima, el desenvolupament personal i la integració socio-ambiental.
 • Canalitzar les iniciatives i suggeriments dels residents, per obtenir una major eficàcia i servei de la Residència.
 • Proporcionar una convivència harmoniosa entre les persones usuàries en interrelació amb l’entorn comunitari, respectant la intimitat i privacitat individuals.
 • Tenir un bon equip assistencial i fomentar la formació, la sensibilització i motivació del personal.
 • L’ús de la tecnologia i instal·lacions adequades i condicionades als residents.
 • El compliment de les normes ètiques de la nostra professió.
 • La implantació de la millora continua per aconseguir l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat.
 • Compromís de satisfer els requisits legals i reglamentaris, així com els compromisos pactats amb els residents.
 • Promoure, d’acord amb els suggeriments de la Direcció, totes aquelles activitats que enforteixin els vincles entre els residents i la comunitat.
 • Compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient.
 • L’associació no té afany de lucre encara que desenvolupi una activitat econòmica, ja que el fruit d’aquesta activitat es destina exclusivament al compliment de les finalitats d’interès general establertes als estatuts.

La Residència Sant Domènec està plenament d’acord amb el concepte de Gestió de Qualitat i entén que la responsabilitat en la gestió aplica a tots els nivells de la organització. Per aquest mateix motiu aquesta política es revisada de forma periòdica i cada membre de l’empresa coneix i accepta la responsabilitat de complir-la.

 

Data: 27/09/17

 

aenor3